2024

April

Nytt intyg införs från NFB: Båtelmekaniker intyg. 

Om båtens elsystem, laddning och nätverk.

Mars

Ny bok: Kokkonst i kabyssen

En kokbok gjord av seglaren Kristina Ehala Anderson. Boken innehåller recept för tre veckors seglats om kyl finns. En veckas recept om kyl saknas. Till varje vecka finns inköpslistor. Läs mera om boken via startsidan. 

Januari

Ny bok: Fritidsskepparens Utsjöskeppare.

Boken är för den som vill segla utanför Sveriges kust och kanske till tidvattenområden. Utsjöskepparen innehåller allt för Utsjöskepparkursen enligt NFBs kunskapsfordringar. Läs mer om boken via startsidan.

2022

December

Fritidsskepparens El, elektronik och nätverk ombord finns nu som E-bok. 

Se bokens egen sida via startsidan.

November

Navigationsboken Fritidsskepparen finns nu i ny tryckning. Den är märkt 2022-2023 i nedre högra hörnet på framsidan. Bilaga 1, med lanternor, ljudsignaler mm. har skrivits om och fått större utrymme. Något nytt har inte tillkommit, samma faktainnehåll som i tidigare böcker. 

Nya VHF-kanaler för samtal via basstationer i land gäller från 1 november. Alla som har VHF behöver nya VHF-kartan. Se Sjofartsverket.se eller VHF-bokens sida här på Fritidsskepparen.com.

Tidigare under året:

Två nya böcker i Fritidsskepparens nautiska serie. Den ena är förarbevis för vattenskoter och den andra är el, elektronik och nätverk ombord. Se mer information och beställ vid respektive bok.

Plastkort ersätter NFBs blå bok. Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har nu infört intygsbevis i form av ett plastkort. I februari kommer en app som visar intygen i telefonen. Den blå boken finns ej längre att köpa, men den är fortsatt giltig. Den som har blå bok sedan tidigare kan fortsättningsvis få sigill införda i den. Intygsbevis på plastkort beställer var och en själv på NFBs webbsida batlivsutbildning.se . Se "Beställ intygsbevis." Inloggning sker via bank-id. All information finns på NFBs webbsida.

 

2021

Nya Kunskapsfordringar gäller för Förarintyget från 2021-07-01. Se batlivsutbildning.se 

Nya övningssjökort med datum 2020 (nedre vänstra hörnet) är något mindre i formatet än de från 2012. Det gör att vissa frågor inte går att lösa. Gäller främst böcker från 2019 och tidigare. Se rättelser för vilka frågor det gäller.

Fritidsskepparen trycktes i januari 2021. Står på framsidans nedre högra hörn.

Ny bok: Fritidsskepparens VHF/SRC-bok. Se mer information på webbsidans första sida.

Förarintygs- och Kustskepparskrivningar är numera centrala. Förhörsförrättare får endast använda av NFB utfärda skrivningar.

 Fritidsskepparens undervisningsmaterial med lärarhandledning och Powerpoints finns i en uppdaterad version 2021.9. Kontakta Bengt Utterström för vidare information.

2019

Ny åldersgräns för vattenskoter är 15 år. 

Om det och en del annat (nya sjövägmärken, oscillerade fyrsektorer och några språkliga justeringar samt rättning av ett facitfel) finns med i 2019-års upplaga som kom från tryckeriet i slutet av augusti. I nedre högra hörnet på framsidan står det "... 2019"

 

2018

I oktober kom Fritidsskepparen i ny tryckning. Allt om fartyg, båt och skepp, författningar mm. är uppdaterat. På framsidan står det i nedre högra hörnet: Med nya regler från NFB, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen 2018. Inklusive övningsuppgifter.

 

1 februari 2018 ändras gränsen för skepp och för registrering i fartygsregistret. Alla fartyg upp till 24 meters längd blir båtar. Över 24 meter blir skepp. Alla fritidsbåtar som är 15 meter och längre ska registreras i Transportstyrelsens fartygsregister. Yrkesbåtar ska vara registrerade om de är 5 meter eller längre. Någon gräns för bredd finns ej.

Kustskepparintyget berörs ej. Gränsen "12x4" gäller fortfarande för Kustskepparintyget.

Se artikel här Många skepp blir båtar

 

1 november 2017

Fritidsskepparens första tryckning tog slut under hösten. Nu är 2:a tryckningen tillgänglig. Andra tryckningen står nämnt på bokens titelsida, blad 1. Kända fel är rättade.

 

9 januari 2017

Fritidsskepparen finns i ny upplaga. Numera ingår övningsfrågor till Kustskeppardelen i boken Fritidsskepparen. Kompletterande övningsfrågor här på fritidsskepparen.com. Med andra ord, Arbetsboken utgår, upplägget är det samma som för Förarintyget. Notera att vissa övningsfrågor innehåller västlig negativ missvisning trots att missvisningen egentligen är ostlig. Detta för att kursdeltagaren inte ska fastna i ett tänk att missvisning alltid är ostlig och positiv.

Allt material är genomarbetat och uppdaterat. Mängder med nya bilder. Kapitel 7 om säkerhet innehåller även säkerhetsavsnittet för Kustskeppardelen. Övriga kapitel har samma innehåll, dock är de omarbetade och kompletterade.

Lärarmaterialet är under uppdatering.

Fritidsskepparen är anpassad för de förutsättningar som NFB meddelade i maj 2016. Senaste upplaga av kunskapsfordringar finns på www.nfb.a.se .

1 januari 2017

Nya kunskapsfordningar för Förarintyget träder i kraft. De finns på www.nfb.a.se .

December 2016

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, meddelar att beslut om införande av nya kunskapsfordringar för Kustskepparkursen och VHF/SCR skjuts upp i ett halvår till 2017 07 01.

November 2015

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, ser över innehållet i kurskraven för Förarintyget och Kustskepparkursen. Arbetet har pågått under en längre tid. Från 1 januari 2017 ska de nya bestämmelserna träda i kraft. Jag deltar i och får information om de förändringar som föreslås. Fritidsskepparen kommer att vara uppdaterad när de nya bestämmelserna börjar gälla. Redan under 2016 kan frågor om ström komma på Kustskepparprovet.

Mars 2015

 

 Nu har vi uppgraderat den tekniska plattformen för Fritidsskepparen. Det är innehållet som är det viktiga så det har vi gått igenom och rättat ett par tryckfel. Vi passade på att förnya utseendet något för att göra det lite snabbare att arbeta med övningsmaterialet och för att webben skall fungera på läsplatta också.

Om Du hittar fel som behöver åtgärdas bums så skicka ett mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta.

 

Februari 2014

Lärarpärm till Fritidsskepparen

Nu finns det en digital lärarpärm till Fritidsskepparen. Det är undervisningsmaterial, främst som Powerpoints och några filmer, till alla 18 kapitel och till bilagorna i Fritidsskepparen. Varje kapitel innehåller dessutom en information till läraren om vad som är viktigt med varje kapitel och undervisningstips.

Lärarpärm beställs hos Bengt Utterström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Hör av dig för ytterligare information och prisuppgifter.