2:9 a)

Om båten gör 12 knop, hur långt kommer du då på: 1 timme?

2:9 a) Svar

12 Sjömil