2:11

Sjömil är benämningen för det nautiska längdmåttet (1852 meter). Hur har man fått fram detta mått?