2:10

"Spottloggen" kan i vissa situationer vara till hjälp när inget annat fungerar. Släpp en blöt papperstuss i fören, mät tiden tills den når aktern. Formeln är "2 x längden i vattenlinjen delat med tiden i sekunder". Man kan också gå nära en prick. Din fördäcksgast säger "hupp" när pricken är tvärs fören. Tills pricken är tvärs din akter tog det 3 sekunder. Avståndet för - akter är 6 meter. Vilken fart gör du?