2022

 

 

  • Kustbevakning och Polisen får omhänderta förarbevis för vattenskoter

Regeringen har beslutat om en proposition som innebär att Polismyndigheten och Kustbevakning får möjlighet att omhänderta förarbevis för vattenskoter direkt på plats vid misstanke om brott till sjöss. Det ska även bli möjligt att återkalla förarbeviset tills vidare.

I propositionen föreslår regeringen att ett förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt vid till exempel en dom. Det föreslås också att ett förarbevis ska kunna omhändertas direkt på platsen för den händelse som kan motivera en återkallelse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2022.

När lagen om förarbevis börjar tillämpas den 1 maj kan Kustbevakning och polis börja med rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis. Förarbeviset kan återkallas om föraren har begått vissa sjörelaterade brott. Den som kör vattenskoter utan förarbevis eller behörighet efter den 1 maj 2022 kan straffas med böter. Det gäller även den som buskör med vattenskoter. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis.

Läs mer här: https://www.kustbevakningen.se/for-dig-pa-sjon/vattenskoter/ 

 

  • Nya versionen från tryckeriet

Den 11 januari hämtade vi de färdigtryckta böckerna från tryckeriet. Vi tackar för det fina mottagande som boken fått!

 

2021

Lagom till midsommar kom vår första bok Fritidsskepparen - förarbevis för vattenskoter. Boken användes i ett antal kurser av ett stort antal kursdeltagare under sommaren och hösten. Nu under hösten arbetar vi fram den slutgiltiga versionen som planeras att tryckas i början av januari 2022.