Här finns länkar till filmer som visar olika knopar. Det är Poly Ropes filmer.

 

Pålstek - Se filmen, *Pålstek* 

Skotstek - Se filmen *Skotstek*

Dubbelt halvslag - *Se illustration*

 

BIldexempel på knopar: