Uppdaterad 2023-11-01

Testupplagan för Fritidsskepparens Utsjöskepparbok.

    Vi är medvetna om vissa språkliga brister. Korrekturläsning sker innan boken trycks.  Nedan redovisas felaktigheter i innehållet.

Sidan Placering Text
56 Förklaring Punkt 16. ...gira 9 grader åt babord, P för Port
83  Ett måndygn Stycket inleds nu så här: Tiden för månen att skenbart gå ett varv...... 
83  Ett måndygn Fjärde stycket andra meningen, ändra till: Månen lutar cirka 5,1 grader i sin......