Sidan Placering Text
102 och 104 Bilder på halvmånar Halvmånarna fick spegelvända bilder. De ska vara tvärt om. Fullmåne = ο, nymåne = svart cirkel i almanackan.
110 och 120 Högra spalten Tillägg: I tidvattentabeller anges tiden lokal för respektive land. I Frankrike är det UT+1 och det är den tiden som anges i tex Reeds. 
118 Facit övning 1

Svar övning 1 d) Fög är 5,4 knop.

134-137 Justering tid och lågvatten

Sid 134 i uppgiftsrutan Krokodilen. Stryk "på förmiddagen". Lägg till: ....den 8 juli 2023 från kl.08.00  

Sid 137, diagrammet och lågvatten. Det ska stå 1,3 och inte 0,7. Från Krokodilen lågvatten 2,0 - 0,7 = 1,3 meter. Det påverkar djupet någon decimeter så det ska stå 3,5 (inte 3,4) på gröna linjen för kl. 08.00.

 136  Högra spalten högst upp rad tre  Det ska stå Bray den 8 juli (inte St Helier).
 152    Tillägg: Vid till exempel Gale warning kan uttrycket "imminent" användas. Betyder "nära förestående" (inom 6 timmar).