8:6

 Det är viktigt att tala lugnt och tydligt i VHF. Skepparen på fiskebåten tar
kanske ändå priset när det gäller att behålla lugnet.

Se gärna filmen om konsten att inte stressa upp sig...

*Klicka vidare*

Efter drygt 5 minuter blir filmen svart.