8:2

a) Ni är några båtar som ska segla iväg i en eskader. Hur kan ni enkelt kommunicera i gruppen?

b) Vad måste alla göra för att alla i gruppen ska kunna del av samtalen?