3:6

a) Vad är ett MMSI-nummer?

b) Vad krävs för att du ska få ett MMSI-nummer?

c) Du har köpt en sändande AIS. Vad måste du ha för att få använda den?

3:6 Svar

a) Jämförbart med telefonnummer eller födelsenummer. Det är ett identifieringsnummer där innehavaren kan identifieras med namn, adress, fartygsnamn etc.

b) Att man har en marin VHF-station registrerad (har tillstånd) hos PTS.

c) Att man har en marin VHF med tillstånd, MMSI-nummer och ett SRC. Sändande AIS är en radiosändare.