3:4

a) Vad är en call sign och av vem får du det?

b) Om du har en oregistrerad fritidsbåt, hur är då anropssignalen grupperad med bokstäver och siffror?

c) I VHF-radion hör du anropssignalen: SFC 5273. Vad döljer sig bakom den?

d) Anropssignalen för ett skepp, vad består den av?