Ursholmens fyr. Akvarell av Sten Ramberg.

1:1

Din radar är monterad 9 meter över vattnet. På ungefär vilket avstånd kan du se ett eko första gången som är 36 meter högt?

1:1 Svar

2.22 x (9 + √36) = 20 sjömil.  = roten ur.