Akvarell av Sten Ramberg.

7:1

Din kurs är sydlig och du går i 6 knop. Du ser ett eko i bäring 195°, avstånd 5 sjömil. Efter 6 minuter ser du samma eko i bäring 200°, avstånd 4 sjömil.

a) Vad blir CPA, Closest Point of Approach?

b) Vilken kurs har det andra fartyget?

c) Vilken fart har det andra fartyget?