Radarboken Kapitel 1

Ursholmens fyr. Akvarell av Sten Ramberg.

1:1

Din radar är monterad 9 meter över vattnet. På ungefär vilket avstånd kan du se ett eko första gången som är 36 meter högt?

1:1 Svar

2.22 x (9 + √36) = 20 sjömil.  = roten ur.

1:2

Hur långt ifrån en radar ligger den så kallade radarhorisonten?

1:2 Svar

Beror på vilken höjd radarn är monterad på. Formel 2.22 x roten ur radarns höjd ger svaret i sjömil.

1:3

Med vilken lobbredd upptäcker du säkrast två motorbåtar som kör efter varandra, 3° eller 6°?

1:3 Svar

3°.

1:4

I skärgård är det en fördel att ha en radar med liten lobvinkel. Varför då?

1:4 Svar

Ju mindre lobvinkeln är, cirka 4° och nedåt, är det lättare att särskilja två öar som ligger nära varandra, större chans att se två båtar som åker efter varandra eller att se två farledsprickar som står nära varandra och att de inte ser ut som ett eko.

1:5

Vad är en radarreflektor?

1:5 Svar

Ett föremål av metall med olika vinklar som gör att när radarns stråle träffar radarreflektorn studsar det tillbaka till radarantennen.

Noteras bör att de små radarreflektorer som säljs i båthandeln har tveksam nytta på havet om det blåser och går sjö.

1:6

Rita symbolen för en radarreflektor så som den ser ut i ett sjökort.

1:6 Svar

 

Se bild, symbolen för radarreflektor liknar en ögonfrans.
Radarreflektorn är här monterad på ett fast sjömärke.

1:7

Vilken drar mest ström, en magnetronradar på 4 kW eller en solid state radar?

1:7 Svar

Magnetronradarn sänder på högre watt, men det är under en så otroligt kort tid.
Solid state radarer har en jämnare strömförbrukning när den är i drift.
I drift drar de ungefär lika mycket energi.

1:8

a) Vad är fördelen med att ha en radar högt placerad i till exempel en segelbåtsmast?

b) Vilka nackdelar finns det?

1:8 Svar

a) Räckvidden ökar, radarn ser till exempel låga ekon tidigare.
Om det är höga vågor så har radarn lättare att se ekon hela tiden. 
Radarn har också lättare att se två mindre kobbar där den ena ligger framför den andra.
En lägre placerad radar ser det troligtvis som ett eko.

b) Bilden blir lätt svajig eftersom radarn rör sig längre sträckor i sidled uppe i masten. Svårare att serva. Besvärligare hantering vid av- och påmastning. Det blir ett större område runt båten som radarn inte ser. Högre tyngdpunkt, gör att många båtar rullar mera.

1:9

Varför är en kort pulslängd att föredra vid hamnområden och trånga passager framför en lång pulslängd?

1:9 Svar 

Med kort pulslängd ökar särskiljningsförmågan på nära håll. Två ekon nära varandra kan annars ses som ett eko på skärmen. Radarn ser också ekon närmare båten än normalfallets cirka 30 meter.

1:10

Plats för kommande frågor.

1:10 Svar