De bilder som finns till många av frågorna är medvetet tagna på håll. Vi har valt att visa fyrar, prickar med mera ungefär så som de ser ut när vi navigerar. 

 

Att visa en fyr på nära håll ger en felaktig bild av hur det går till i verkligheten. Därför kan många bilder uppfattas som ”luddiga”.