Nedan kommer nyheter och eventuella rättelser att anges.

Uppdaterad 2021-02-11

Första upplagan, 3:e tryckningen. Inga kända rättelser noterade.

Första upplagan, 2:a tryckningen.    

På sid 49, högra spalten överst under B står det i slutet av stycket om acceleration. Det blev lite knapphändigt. Det finns ett rättsfall där en båt kört med stäven i högt läge under fartökning och kolliderat med en annan båt. Rätten ansåg att förare och navigatör brustit i utkik och att radar skulle ha använts. ”Alla tillgängliga medel” inkluderar även radar för att undvika kollision. De dömdes till böter. Stockholms Tingsrätts dom B 9406-08.                       

Sidan Placering Text