Enslinje och bäring, sjökort 61 övre halvan.

14:1

Från Ekerö på Åland går en heldragen enslinje i SV riktning. Den slutar med djupsiffran 8,0 meter som anger största djup i enslinjen för ett fartyg. Du går mot land och pejlar Gisslan i Bm 252° på din babordssida. Ange din position i latitud och longitud. Missvisning ost 6°.