Kustskepparen kapitel 13, Mörkernavigering

Långseglarknop

Praktikpass och öva fyrkaraktärer med blinkfyren

Vi rekommenderar att du gör ett praktikpass i mörkernavigering. Att med ord och bild beskriva hur det är att navigera i mörker är svårt. Ett praktikpass är en upplevelse, nästan
lite lustfyllt. Ett deltagande skrivs in i NFB:s intygsbok, men är inte något krav för Kustskepparintyget. Läs mera på sidan om Båtpraktik.

 

Här kan du öva mörkernavigering med hjälp av blinkande fyrar. Välj bland ett
flertal olika karaktärer.

 


Komplettering

Vid några angöringsfyrar, som till exempel Grundkallen, i mitten längst i norr i
sjökort 61, står det bland annat: 32 m 9-6M.

Det betyder att fyrljuset sitter på 32 meters höjd över medelvattenytan och att det vita ljuset syns på nominellt 9 sjömils avstånd. Det gröna syns nominellt 6 sjömil och det röda mellan 6 till 9 sjömil. Andra exempel är fyrarna Svartklubben, Tjärven, Almagrundet, Gunnarstenarna och Landsort i sjökort 61. Överst i sjökort 93 finns några fyrar redovisade på samma sätt utmed norska kusten.