Kustskepparen kapitel 15, Navigering till havs

Långseglarknop

Strömmar  och våghöjd

Runt svenska kusten är i allmänhet strömmarna svaga. Oftast tar man inte hänsyn
till dem när man seglar utmed kusten eller över till våra grannländer. Vid segling på
västkusten är dock sannolikheten större att du påverkas av strömmens kurs och fart än på ostkusten.

På SMHIs webbsida kan du se aktuella strömmar och våghöjder med mera runt kusten. Information finns även om våra grännlander och hela Nordsjön.

Se SMHI, data och oceanografi   *Klicka vidare*

Den som vill lära sig mera om strömmar och tidvatten rekommenderas Utsjöskeppar-
kursen.

Trafiksepareringsområden

På bland annat Ålands hav finns trafiksepareringsområden, TSS. Nedan kan du läsa mera om dem.

Här kan du läsa mera om TSS på Ålands hav.

 Studera gärna denna sjökortsbild (klicka). Det är ett utsnitt från sjökort 61 och visar hur TSS-områden ser ut på Ålands hav. Röda pilar med heldragen linje är fastställd färdriktning. Är pilarna streckade betyder det rekommenderad färdriktning.
Den blå linje som går från väst till öst är mitt spår från en segling från Söderarm till Kökar sommaren 2010. Diskutera gärna i grupp vilka fel gjorde, bröt vi mot några regler? Se också boken Fritidsskepparen sid 182 (äldre upplagor se sid 216f och sid 231 fig 61).