12:1

Missvisningen varierar i storlek beroende på var man är på jorden. Hur stor var den år 2016 längst in i finska viken? Ange även om den är västlig eller ostlig och med plus eller minustecken framför. Se bild sid 149 i Fritidsskepparen.