Sjökort 931 Västkusten

 

4:11 a)

För vad varnar utmärkningen mellan Donsö Svartskär och Donsö Huvud?