Frågor för sjökort 616/6193. 931, västkusten, se längre ned 4:11ff.

4:8 a)

En farled utmärks med hänsyn till ett fastställt djupgående. Kontrollera i farleden från Gålö fyr till Genböte fyr för vilka grund och djupmärkena står.