Kustskepparen kapitel 11, Vi lämnar skärgården

Långseglarknop

 

 

 

 

Är dina kunskaper om Förarintyget ringrostiga är det bra att börja med en repetition av Förarintyget i kapitel 1 - 10 i Fritidsskepparen. Övningsfrågor finns efter varje kapitel
och här på webbplatsen. Gå till startsidan i menyn eller direkt till övningsfrågorna.

Övningsfrågor hittar du i vänstra menyn. Du löser dem med fråga, svar, fråga, svar osv,
eller så väljer du "Alla frågor med svar" i huvudmenyn ovan under övningsfrågor.

Använder du gamla Arbetsboken?
Några frågor utgår på grund av nya regler från NFB och nytt övningssjökort. Se listan här.

Exempel på frågor till Förarintygsprov finns i Kapitel 10.

Viktig förändring från 1 februari 2018. Se Rättelser under "Extra material" vid
övningsfrågor och nedan:

Många skepp blev båtar
Ett skepp är numera längre än 24 meter. 24 meter eller kortare är båtar. Alla fartyg, även fritidsfartyg, som är 15 meter eller längre, ska vara registrerade.

I kapitel 11 sid 146 överst ska stycket börja: Är fartyget ett skepp, längre än 24 meter, ska
det vara registrerat hos Transportstyrelsen och då får man ett nationalitetscertifikat. Att registrera båtar under 15 meter är frivilligt.