1:6 b)

Kartografin (sjökortets avbildning av verkligheten i fråga om kustlinjer, öar, kobbar och grundflak) kan skilja sig åt mellan olika sjökortsfabrikat. Kan du ge exempel på detta?

Bilden visar del av Sveriges sydkust. Här skiljer det cirka 45 meter mellan verkligheten och sjökortet när det gäller strandlinjen. Sjöfartsverket har ett samarbete med Lantmäteriet som heter "Nationell strandlinje" och justeringar sker löpande. Se i svaret på frågan beträffande digitala sjökort.