1:1 a)

I vilken skala är övningssjökort:
616 (ostkusten, Dalarökortet)?
931 (västkusten, Marstrand - Göteborg)?