4:1

 Världshaven delas in i fyra områden. Hur långt från kusten sträcker sig de fyra olika områdena?

4:1 Svar

 A1 25 sjömil från land, A2 150 sjömil, A3 Oceanerna utom polarområdena som är nummer 4.