2:2

 Vad är en fördel med en installation där strömkällan till VHF-stationen kopplas direkt till ett batteri och inte via båtens elskåp?

2:2 Svar

 Vid en brand i elskåpet ökar chansen att du kan göra ett nödanrop om strömmatning sker direkt från båtens batteri. Glöm inte en säkring vid installationen!