1:1

 Nämn två fördelar med VHF jämfört med mobiltelefon om du råkar i sjönöd.

1:1 Svar

Räckvidden är längre för VHF. När du talar i VHF hörs samtalet av alla andra som befinner sig inom din räckvidd. Med mobilen är det inga andra fartyg som hör samtalet.