9:1

Du kommer in i en naturhamn. Där ligger det tre andra båtar enligt skissen. Var är det mest lämpligt att förtöja?

Välj plats, motivera ditt val och beskriv din manöver.