A: Frågor om internationella sjövägsregler, Sjötrafikförordning och Sjölagen.

 

Från fråga 10 och framåt finns en mängd nyttiga övningsuppgifter där du också jobbar med ditt sjökort. Första delen här, A till E, återspeglar vilka kunskapsområden som du ska behärska.

 

10 A:1-6

1. Hur kan man avgöra att det är risk för kollision?

 

→ Sid 212, regel 7. Genom att kontrollera bäringen till det andra fartyget. Är den oförändrad är det risk för kollision. 

 

 2. Om du inte är väjningsskyldig, vad gör du då?

 

→ Sid 217, regel 17. Då ska du hålla din kurs och fart.

  

3. Vad gäller om utkik?

 

→ Sid 211, regel 5. Hålla ständig utkik horisonten runt med syn och hörsel (alla tillgängliga medel, tex radar).

  

4. Hur väjer motorbåtar inbördes, segelbåt och motorbåt och två segelbåtar på skärande kurs?

 

→ Sid 214 - 216, reglerna 12 - 15. Viktigt att man kan alla väjningsregler, även segelbåtar inbördes.

  

5. Vilka lanternor har motorbåtar längre och kortare än 50 meter, under 7 meter/ 7 knop och segelbåtar under segel? När ska de tändas?

 

→ Sid 217 - 220, reglerna 23 - 25.
 
  

6. Vad betyder manöversignalerna (ljud): Ett kort • , två korta •• , tre korta ••• , fem eller fler
korta •••••••  och ett långt signalljud ———— ?

 

→ Sid 225 - 226, regel 34. Jag girar styrbord, jag girar babord, min maskin går back och osäkerhetssignal (vad är din avsikt?)
och ett fartyg som närmar sig en krök.