1:7 Svar

Innanför den gröna linjen ska ett sjökort med större skala användas. När linjen passeras finns det endast begränsat med sjökortsinformation i aktuellt sjökort. Det märks om du tittar noga. Det är vita fält utan sjömärken och många grund saknas. Plocka fram nästa sjökort, i skala 1:25 000 (i ditt övningssjökortet finns det på baksidan) som heter 6163 respektive 9313 (9321). Se också förklaring överst i kanten på ditt övningssjökort.