Foto: Stig Eriksson

3:5

På radarskärmen finns störningar i form av massa gula små korta streck. Vad är det för störningar?