Länkar bakom menyknappen ”Länkar och utskrifter”

Understrukna orden anges och görs i förekommande fall klickbara. När PDF finns så klickar man på den.

 

Lathund för nödanrop

Lathund för nödanrop

VHF karta Sverige

https://stockholmradio.se/wp-content/uploads/2020/05/VHF-karta-Sverige-2020.pdf

VHF karta grannländer

https://stockholmradio.se/wp-content/uploads/2020/05/VHF-kartan-Norden-2020-1.pdf

Kanallista och frekvenser

Kanallista och frekvenser

JRCC Sweden Rescue film

https://vimeo.com/179717165

Blankett för registrering av EPIRB till JRCC

www.sjofartsverket.se/epirb

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Radio Regulations 2016

Radio Regulations 2016