Länkar bakom menyknappen ”Länkar och utskrifter”

Understrukna orden anges och görs i förekommande fall klickbara. När PDF finns så klickar man på den.

 

Lathund för nödanrop

Lathund för nödanrop

VHF karta Sverige

https://stockholmradio.se/wp-content/uploads/2021/02/VHF-Kartan_2021.pdf 

VHF karta grannländer

https://stockholmradio.se/wp-content/uploads/2021/03/Nordenkartan-2021.pdf      

Kanallista och frekvenser

Kanallista och frekvenser

JRCC Sweden Rescue film

https://vimeo.com/179717165

Blankett för registrering av EPIRB till JRCC

www.sjofartsverket.se/epirb

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Radio Regulations 2016

Radio Regulations 2016