10:33

Barnen är hungriga och man beslutar sig för att gå in i Varsnärsfjärden för lunch. Det är första gången man skall lägga till i en naturhamn. Beskriv hur de bäst lägger upp manövern och vem som ska göra vad.