Sjökort - västkusten

Svar fråga 1:8, symboler och förkortningar sjökort 931, västkusten.
1. Farled. Tidigare var det heldragna linjer.
2. Västprick. Står väst om grund. Gul, svart, gul. Kapitel 4.
3. Grönt sidomärke. Kapitel 4.
4. Ankringsplats för större fartyg.
5. Visar farledens huvudriktning. Kapitel 4.
6. Kraftkabel på botten. Kraftledningar hänger i luften.
7. Grön linje. Nästa sjökort börjar, här nummer 932 i skala 1:50 000.
8. Torn.
9. Gästhamn.
10. Bebyggt område (den grå skuggan).
11. Fast bro. Bredd 6 meter, segelfri höjd 1,8 meter.
12. Fast sjömärke. Kallas också för kummel, stång, tavla eller båk.
13. Grön linje, sjökort i bättre skala ska användas.
14. Fartbegränsning 5 knop i Albrektsunds kanal.
15. Strandlinje. Mörkblått 0 – 3 meters djup. Ofullständigt sjömätt.
16. Ljusblått 3 – 6 meters djup.
17. Vitt djupare än 6 meter.
18. Fast sjömärke. Se också nr. 12. Finns ej i upplaga 24 september 2012.
19. Rött sidomärke. Kapitel 4.
20. Synliga stenar mellan kobbarna.
21. Cy = clay = lera. 36 meter djupt.
22. Undervattenssten. 3,2 meter djupt.
23. 8,6 meter. Parentes = angivet djup är bredvid djupsiffrorna.
24. Bränning. Grund nära vattenytan.
25. Undervattenssten. Grundare än 2 meter.
26. Vrak.
27. Fågelskyddsområde. Grön förbudslinje. Se datum för förbud.
28. Sälskyddsområde. Grön förbudslinje. Se datum för förbud.
29. Fyr.
30. Grönt sidomärke med topptecken. Kapitel 4.
31. Sydprick. Gul och svart. Kapitel 4.
32. Röd linje. Gräns för nytt sjökort i skala 1:25 000. Här nr 9321.