Sjökort - ostkusten

Svar till övningsuppgift 1:8, ostkustkort 6163
1. Fjärdhällans fyrljus är 7,7 meter över havet. Fyrbyggnadens färger är vit och svart.
2. Gränslinje för nästa sjökort som är nr. 6145 i skala 1:25 000. Röda gränslinjer anger skala i 1:25 000 (linjen ska vara röd, feltryck i sjökortet).
3. Synliga stenar.
4. Högst 5 knops fart i kanalen.
5. Kanalens djup är 1,2 meter.
6. Brons segelfria höjd är 3 meter.
7. Gästhamn.
8. Bryggor.
9. Mörkblå färg = noll till tre meters djup. Området är ofullständigt sjömätt.
10. Ljusblå färg = tre till sex meters djup. Området är sjömätt.
11. Vit färg anger ett djup av sex meter eller mera.
12. S = sandbotten. 18 meter djupt.
13. Tätbebyggelse med kyrka.
14. Rörledning som ligger på botten. Ankring förbjuden.
15. Undervattensstenar. De ligger på högst två meters djup i svenska sjökort.
16. Hus.
17. Svart gul svart. Ostprick. Står ost om grund. Kapitel 4.
18. Gul svart gul. Västprick. Står väst om grund. Kapitel 4.
19. Farled. Var tidigare heldragen linje.
20. Grönt sidomärke. Kapitel 4.
21. Röd farledsboj.
22. Fyr. Kallas också för ledfyr. Står i farleden. Kapitel 13.
23. Cy = clay. Anger att det är lera på botten.
24. Grön farledsboj. Kapitel 4.
25. Fågelskyddsområde. Förbud att färdas eller vistas innanför grönt område från 1 april till 15 juli.
26. Kraftledning med 8 meters segelfri höjd. Djupet i sundet är 1,6 meter.
27. Visar farledens huvudriktning. Kapitel 4.
28. Rött sidomärke. Kapitel 4.
29. Ett vrak.
30. Fast sjömärke med fasadbelysning. Kallas också för kummel eller stång.
31. Kraftkabel. Kablar ligger på botten. Ledningar hänger i luften.
32. Förbud att ankra, fiska eller dyka inom området.
33. Bränning. Grund vid vattenytan.
34. Fast sjömärke med radarreflektor. Kumlet ger bra eko på radarskärm.